Vad gör långtradarchaufförer egentligen förutom att köra?

 

Som lastbilschaufför arbetar man ofta många och långa timmar på Sveriges och ibland Europas vägar. Hur får man egentligen alla dessa timmar att gå och hur mycket får man egentligen arbeta?

Hur mycket får man jobba?

De senaste åren har det varit en del rabalder kring arbetstiden för lastbilschaufförer. Det har gällt för få raster och för lite sömn mellan passen. I Sverige reglerar vägarbetstidslagen hur mycket man får arbeta. I korthet får den genomsnittliga arbetstiden aldrig överstiga 48 timmar per vecka, vilket beräknas i fyramånadersperioder. För en enskild vecka får man aldrig arbeta mer än 60 timmar.

Raster måste också tas. Arbetar man mer än 6 timmar måste man ta en och den ska minst vara 30 minuter. Arbetar man mer än 9 timmar ska den vara minst 45 minuter. Som chaufför är det viktigt att låta kroppen få vila med jämna mellanrum. Det gäller även sömnen som ska vara minst 11 timmar. Det förekommer ibland undantag till den regeln, men det bör verkligen undvikas.

Tiden bakom ratten

Motorväg
Långtradarchaufförer spenderar mycket tid bakom ratten, men det är inte allt de gör.

Utöver att hålla koll på trafiken brukar många chaufförer lyssna på radio och musik. Talböcker har också blivit populära de senaste åren. Precis som för de flesta personbilar har ljudkvalitén kraftigt förbättrats i lastbilar de senaste åren. För att få mer information om det rekommenderar vi den här sidan.
För att ge stunderna av vila och sömn lite mer kvalitet har också sovhytten blivit allt lyxigare de senaste åren. De har blivit mer som mysiga små krypin med kyl, en eller två sängar, internet och ibland en liten tv. Graden av bekvämlighet varierar naturligtvis mellan olika lastbilsmodeller.

Andra saker som lastbilschaufförer gör

Lastbilschaufförer gör även andra saker än att köra. De hjälper till och/eller övervakar lastning på och av lastbilen. I samband med att de passerar tullar förekommer ofta ett visst administrativt arbete. Dessutom ser de över att lastbilen uppfyller säkerhetskraven som finns.

 

Hur vintern påverkar logistiken?

Trots det högteknologiska samhälle vi lever i så är vi ändå alltid beroende av vädret och naturen. Man kan planera hur mycket som helst men om naturen har en dålig dag kommer den alltid att sätta käppar i hjulet. Nu stundar ännu en vinter och förberedelserna är i full gång.

Planera det som går att planera

Ofta påverkar vintern ekonomin på ett negativt sätt, eftersom saker rent generellt tar lite längre tid än annars. Därför måste man försöka planera så långt det går, eftersom man inte på förhand kan förutse vad som ska hända innan det faktiskt händer. En hel del av en bra vinterplanering handlar om att planera inför det oväntade – vad händer när det inte går som tänkt?

…Och tänk ett steg till

vintertransport
Innan man ger sig ut på vägarna är det alltid bra att planera sin resa, helst i kombination med en titt på väderleksrapporten.

Det kan handla om att ha ett extra lager utifall den leverans man hoppades på inte nådde fram i tid. Ett annat alternativ klan vara att sprida ut produkterna på flera leverantörer och transportsätt, så att man inte blir beroende av endast en. Det viktiga att tänka på är att inte lägga alla ägg i en korg.

En annan sak som är viktigt att tänka på är att ha fungerande kommunikationskanaler och dessutom gärna alternativ till dessa. Stormar, vägolyckor och annat kan påverka den primära primära kanalen, då är det bra att redan på förhand ha tänkt igenom alternativa sätt att nå varandra.

Att dessutom lägga på lite extra tid är viktigt. Särskilt när man redan vet att dåligt väder är på ingång.

Det var lite av mina tankar kring det här med vinterplanering och logistik.

Logistikplanering

Därför är logistikplanering avgörande för totalkostnaden

Det händer inte så sällan att en rörmokare måste byta ut hela rörsystem i en byggnad. Det innebär ett stort åtagande för vilken rörmokarfirma som helst – inte minst på logistiksidan. Ett nytt rörsystem ska transporteras till arbetsplatsen och anlända i god tid tills det gamla systemet är borttaget och ur vägen. För att bytet ska ske så smärtfritt och tidseffektivt som möjligt krävs det att de nya ledningarna är på plats senast samma dag som det ska monteras.

Detsamma gäller förstås nybyggnationer. Ett mycket vanligt fenomen inom byggbranschen är att material står och väntar i flera veckor – ibland månader – på att användas. Det är inte alls effektivt. Man talar om att hela 35% av den totala produktionskostnaden går till svinn på grund av dålig logistik- och materialplanering. Därför är det av yttersta vikt att det alltid finns en mycket väl genomarbetad plan för hur mycket material som kommer att användas. Hur långa ska ledningarna vara, och hur många av varje längd och form behövs? Behövs ledningarna dras om för att effektivisera? Vilket alternativ blir mest kostnadseffektivt för kunden? Det är många frågor som ska besvaras, och för att det ska bli så effektivt som möjligt.

Logistik & planering

Därför efterlyser byggbranschen bättre logistikplanering

Det finns forskning som visar att nästan 35% av byggföretagens produktionskostnader går till material som köps in och blir stående under långa perioder. Det i relation till den växande konkurrensen i branschen gör att många aktörer som inte planerar logistiken och materialinköpen kommer att få det tufft. På många håll har man nu efterlyst en kostnadseffektivare logistikplanering. Det kommer inte bra att rädda många företag från undergång, utan även många jobb och mycket värdefull kompetens.

Hur ska man då göra för att etablera en effektiv logistikplanering? För det första krävs att man enbart beställer material efter behov, och framför allt ser till att inte beställa mer material än vad som verkligen behövs. Det är naturligtvis lättare uttryckt än utfört, men med gedigen planering är det inte omöjligt. Viktigt är att inte underskatta vikten av ett noggrant förarbete. Det effektiviserar inte bara arbetstiden, utan även den totala kostnaden för hela produktionen.

Vi har intervjuat elektriker-firman som har sin kärverksamhet i Solna om deras strategi. Läs mer om deras företag här.

Elektriker-firman menar att om man bara skulle få ner material-svinnet 5% skulle det vara en seger. Det är mycket pengar som går åt, och även om det inte märks i den kortsiktiga planeringen så uppenbaras det alltid på sikt. Byggbranschen behöver effektiviseras – och allting börjar med logistikplaneringen!