Hur vintern påverkar logistiken?

Trots det högteknologiska samhälle vi lever i så är vi ändå alltid beroende av vädret och naturen. Man kan planera hur mycket som helst men om naturen har en dålig dag kommer den alltid att sätta käppar i hjulet. Nu stundar ännu en vinter och förberedelserna är i full gång.

Planera det som går att planera

Ofta påverkar vintern ekonomin på ett negativt sätt, eftersom saker rent generellt tar lite längre tid än annars. Därför måste man försöka planera så långt det går, eftersom man inte på förhand kan förutse vad som ska hända innan det faktiskt händer. En hel del av en bra vinterplanering handlar om att planera inför det oväntade – vad händer när det inte går som tänkt?

…Och tänk ett steg till

vintertransport
Innan man ger sig ut på vägarna är det alltid bra att planera sin resa, helst i kombination med en titt på väderleksrapporten.

Det kan handla om att ha ett extra lager utifall den leverans man hoppades på inte nådde fram i tid. Ett annat alternativ klan vara att sprida ut produkterna på flera leverantörer och transportsätt, så att man inte blir beroende av endast en. Det viktiga att tänka på är att inte lägga alla ägg i en korg.

En annan sak som är viktigt att tänka på är att ha fungerande kommunikationskanaler och dessutom gärna alternativ till dessa. Stormar, vägolyckor och annat kan påverka den primära primära kanalen, då är det bra att redan på förhand ha tänkt igenom alternativa sätt att nå varandra.

Att dessutom lägga på lite extra tid är viktigt. Särskilt när man redan vet att dåligt väder är på ingång.

Det var lite av mina tankar kring det här med vinterplanering och logistik.